Experter på
CSRD för SME

Ett nytt AI-verktyg som gör hållbarhetsarbetet enklare för SME

Scopes behöver dig

Vi utvecklar ett pedagogiskt AI-baserat verktyg som gör det enkelt för små och medelstora företag att lyckas med sitt hållbarhetsarbete. Det står klart senast i september 2024.

Vill du bli en av våra 100 pilotkunder?

Ange din mailadress så kontaktar vi dig.

 

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

1. Vad är CSRD?
CSRD är ett EU-direktiv som kräver att företag rapporterar om sina miljö-, sociala och styrningsfrågor (ESG) för att öka transparensen kring deras hållbarhetsarbete.

2. När måste vi börja rapportera enligt CSRD?
Små och medelstora företag ska enligt CSRD börja rapportera år 2027 om räkenskapsåret 2026. Stora företag måste börja rapportera 2025 för räkenskapsår som börjar 2024.

3. Vilka uppgifter måste inkluderas i hållbarhetsrapporten?
Rapporten ska inkludera information om företagets påverkan på miljön, hur de hanterar sociala frågor och hur deras interna styrning fungerar relaterat till hållbarhet.

4. Vad är ”dubbel materialitet” i CSRD?
Dubbel materialitet innebär att företag rapporterar både hur hållbarhetsfrågor påverkar dem och hur de påverkar samhället och miljön.

5. Vad är ”dubbel materialitetsanalys”
Dubbel materialitets analys eller Dubbel väsentlighetsanalys hjälper ett företag att kartlägga, förstå och identifiera vilka frågor och risker som påverkar företaget och hur företagets verksamhet påverkar samhället och miljön.

6. Vilka standarder eller riktlinjer bör följas för CSRD-rapportering?
Det är bra att följa internationella standarder som GRI eller SASB för att säkerställa att rapporteringen är konsekvent och jämförbar.

7.Vilken typ av verifiering eller revision krävs?
En extern och oberoende revision av hållbarhetsrapporten krävs för att säkerställa att informationen är korrekt och pålitlig.

8. Hur förbereder vi oss internt för att uppfylla CSRD-kraven?
Sätt upp interna processer för att samla in nödvändig data och se till att det finns en tydlig kommunikationslinje mellan olika avdelningar och gör en dubbel väsentlighetsanalys. BLI PILOTKUND

9. Vilka är konsekvenserna av att inte följa CSRD?
Om ett företag inte följer CSRD kan det leda till böter, skadestånd och en negativ påverkan på företagets rykte.

10. Hur påverkar CSRD vår kommunikation med intressenter?
Rapportera öppet och transparent till era intressenter om företagets hållbarhetsarbete för att bygga förtroende och stärka företagets varumärke.

"CSRD kommer att särskilja de företag som är hållbara från de som inte är det. Se till att ditt företag är på rätt sida den linjen."

— Christian Engene, hållbarhetsexpert Scopes